Education: A Golden Age

The best education in the world brought to students everywhere.

Mathematics initiatives: Norway

125px-flag_of_norwaysvg.png 200px-nor_storting.jpg img_0150.jpg

Norge: gratis global matematikkundervisning for matematikkinteresserte kommende 6. trinn-elever fra 2010/september til 2012/mai.

Global Education tilbyr nå gratis undervisning i matematikk i global toppklasse fra 2010/september til 2012/mai til matematikkinteresserte elever ved hver skole i Norge som 2010/høst begynner på 6. skoleår.

Global Education gjør dette for å hjelpe elevene til å lukke kompetansegapet opp til nivået i landene med best matematikkutdanning (elevene tar norsk 10. trinn-eksamen MAT0010 ved utgangen av 7. skoleår, VG3/R2-eksamen ved utgangen av det 10. skoleåret, og IB High Level ved utgangen av det 11. skoleåret); dette vil gjøre elevene godt forberedt til studier ved ledende universiteter senere.

Undervisningen blir gitt av mange av de beste lærerne i landene med best skolematematikkutdanning og foregår på engelsk; alle i det elektroniske klasserommet ser og hører hverandre hele tiden. Undervisningen strekker seg over 50 minutter pr. dag fra mandag til fredag (timene begynner til helt klokkeslett og hver elev deltar til samme klokkeslett hver dag, valgfritt på dagtid eller kveldstid – de som går glipp av noen timer kan se dem i opptak senere) og går inn istedetfor den lokale matematikkundervisningen.

Interesserte elever, foreldre, lærere og skoleledere oppfordres til å henvende seg til educationagoldenage@gmail.com. Husk å angi fylke, kommune og skole!

For påmeldingsinformasjon se https://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-program-registration-participant-information/.

============

Vi anbefaler sterkt alle elever på 4.-8. trinn delta i Kengurukonkurransen http://www.matematikksenteret.no/content.ap?thisId=311, siden testen er et viktig landsdekkende redskap for matematikk-inspirasjon for tidlige klassetrinn og siden resultatene på denne testen gir en god indikasjon på hvilke elever rike matematikkopplegg egner seg best for.  De mest interesserte elevene på 5. trinn bør også ta Kengurukonkurransens Benjamin-utgave (som ellers gis til 6./7./8. trinns-elever).

Advertisements
%d bloggers like this: